Zakończone postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

AG.ZP 3320.78.18 Dostawa angiografu stacjonarnego z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębuie tętnic wewnątrzmózgowych Postępowanie PZP Dostawa angiografu stacjonarnego z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębuie tętnic wewnątrzmózgowych 2018-11-30 11:00 --
AG.ZP.3320.81.18 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznej Postępowanie PZP Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznej 2019-02-04 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa