Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 62  pokazuj  pozycji

DZP 3320.78.20 Dostawa aparatu rtg z ramieniem C Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-03 2020-11-13 11:00 --
DZP.3320.77.20 Dostawa aparatu USG z funkcją echokardiografii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-03 2020-11-13 12:00 --
DZP.3320.68.20 Dostawa sprzętu do wewnątrznaczyniowej embolizacji malformacji naczyniowych mózgu. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-22 2020-11-20 11:00 --
DZP 3320.75.20 Dostawa testów do badania materiału genetycznego wirusa Sars-Cov-2 metodą RT PCR na analizatorze GeneXpert oraz wymazówek Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-19 2020-11-19 11:00 --
DZP.3320.72.20 Dostawę stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-16 2020-11-18 11:00 --
DZP 3320.73.20 Dostawa testów antygenowych do diagnostyki Covid-19 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-07 2020-10-19 11:00 --
DZP.3320.71.20 Dostawa aparatu do pomiaru przepływu w pomostach wieńcowych oraz monitorów parametrów życiowych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-01 2020-10-09 11:00 --
DZP.3320.67.20 Dostawa leków onkologicznych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-29 2020-11-26 11:00 --
DZP.3320.64.20 Dostawa sprzętu do zamykania wad wrodzonych serca Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-28 2020-10-29 11:00 --
DZP.3320.65.20 Dostawa sprzętu do usuwania elektrod Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-17 2020-09-28 11:00 --
DZP.3320.63.20 Dostawa preparatu erytropoetyny Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-07 2020-09-16 11:00 --
DZP.3320.60.20 Dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-02 2020-10-05 11:00 --
DZP.3320.57.20 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-13 2020-08-27 11:00 --
DZP.3320.59.20 Dostawa środków technicznych neurochirurgicznych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-12 2020-08-24 11:00 --
AG.ZP.3320.53.20 Dostawa sprzętu do wykonywania trombektomii mechanicznej w świeżym udarze mózgu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-17 2020-07-27 11:00 --
AGZP 3320.38.20 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-17 2020-09-16 12:00 --
AG.ZP.3320.51.20 Dostawa preparatów erytropoetyny Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-17 2020-07-28 11:00 --
AG.ZP.3320.50.20 Dostawa sprzętu do elektrofizjologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-29 2020-07-08 11:00 --
AG.ZP.3320.49.20 Dostawa defibrylatorów Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-23 2020-07-02 11:00 --
AG.ZP.3320.47.20 Dostawa oprogramowania, wraz z wyposażeniem, dla Pracowni Cytostatyków Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-23 2020-07-10 11:00 --
AG.ZP.3320.45.20 Dostawa sprzętu do ablacji Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-19 2020-07-24 11:00 --
AG.ZP 3320.18.20 Dostawa miału węglowego Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-03 2020-07-09 12:00 --
AG.ZP.3320.37.20. Dostawa sprzętu do zabiegów endowaskularnych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Radiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-01 2020-06-16 11:00 --
AG.ZP.3320.37.20 Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-29 2020-06-10 12:00 --
AG.ZP.3320.12.20 Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym oraz przewozu osób na dializoterapię Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-28 2020-08-21 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa