Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 301  pokazuj  pozycji

DZP 3320.51.24 Modernizacja instalacji klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-23 2024-06-17 11:00 --
DZP.3320.45.24 Świadczenie usług przeglądów okresowych aparatury medycznej Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-22 2024-06-06 11:00 --
DZP 3320.41.24 Zakup samochodu osobowo - dostawczego. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-15 2024-05-24 11:00 --
DZP.3320.38.24 Dostawa zestawów do wykonania dializ otrzewnowych metodą ADO i CADO. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-14 2024-05-24 11:00 --
DZP.3320.43.24 Dostawa tomografu komputerowego Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-05-08 2024-06-13 11:00 --
DZP.3320.40.24 Świadczenie usług serwisowania systemu do badań kardioangiograficznych Artis Zee Floor prod Siemens wraz z dwiema stacjami opisowymi Syngo XWP i ACOM PC Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-07 2024-05-20 12:00 --
DZP.3320.37.24 Dostawa płynów i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą czterech aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-29 2024-05-10 11:00 --
DZP.3320.39.24 Dostosowanie lądowiska do obowiązujących przepisów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-26 2024-05-16 11:00 --
DZP 3320.25.24 Dostawa materiałów eksploatacyjnych. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-19 2024-05-17 11:00 --
DZP.3320.36.24 Dostawa czynnika stymulującego erytropoezę Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-18 2024-05-20 11:00 --
DZP 3320.30.24 Dostawa testów do badań genetycznych do analizatora GeneXpert oraz podłoży do pobrań typu VTM. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-10 2024-04-22 11:00 --
DZP 3320.33.24 Dostawa drobiu i podrobów drobiowych. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-10 2024-04-22 11:00 --
DZP 3320.35.24 Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego dla Działu Krwiolecznictwa i Laboratorium Analitycznego oraz dostawa krwinek wzorcowych dla Działu Krwiolecznictwa. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-09 2024-04-23 11:00 --
DZP 3320.32.2024 Dostawa sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-08 2024-05-06 11:00 --
DZP 3320.18.24 Dostawa bielizny jednorazowego użytku. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-04 2024-05-15 11:00 --
DZP.3320.20.24 Dostawa stentgraftów aortalnych do aorty brzusznej i piersiowej Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-02 2024-05-06 11:00 --
DZP.3320.21.24 Dostawa zestawów do zabiegów techniką CERAB w miażdżycowej niedrożności końcowego odcinka aorty brzusznej i tętnic biodrowych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-29 2024-04-29 11:00 --
DZP.3320.19.24 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-28 2024-04-29 11:00 --
DZP.3320.28.24 Dostawa podstawowego sprzętu angiograficznego do zabiegów endowaskularnych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-27 2024-04-09 11:00 --
DZP 3320.23.24 Modernizacja instalacji klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-27 2024-04-24 11:00 --
DZP 3320.22.24 Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-20 2024-04-23 11:00 --
DZP.3320.24.24 Dostosowanie lądowiska do obowiązujących przepisów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-20 2024-04-05 11:00 --
DZP.3320.26.24 Wykonanie robót budowlanych w zakresie wejścia głównego Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-15 2024-04-02 11:00 --
DZP 3320.10.24 Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru OB i dwóch wirówek laboratoryjnych. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-13 2024-03-28 11:00 --
DZP.3320.17.24 Dostawa środków technicznych neurochirurgicznych. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-01 2024-03-18 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa