Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 37  pokazuj  pozycji

Kategoria
AG.ZP 3320.33.20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi wraz z dzierżawą analizatora i systemu manualnego, oraz dostawa odczynników płynnych do wykonywania badań immunohematologicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-08 2020-05-18 11:00 --
AG.ZP.3320.34.20 Dostawa wyposażenia dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-06 2020-05-14 11:00 --
AG.ZP.3320.3z..20 Dostawa sprzętu terapeutycznego dla Prasowni Hemodynamiki Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy Wiele 2020-04-23 2020-04-28 11:00 --
Ag.ZP.3320.26.20 Dostawa podstawowego sprzętu angiograficznego do sali hybrydowej oraz sprzętu do przeprowadzenia procedury trombektomii mechanicznej Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-27 2020-04-07 11:00 --
AG.ZP.3320.14.20 Dostawa aparatów do krążenia pozaustrojowego i aparatu do autotransfuzji Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-18 2020-04-21 11:00 --
AG.ZP.3320.11.20 Dostawa sprzętu zabiegowego i diagnostycznego wykorzystywanego przy zabiegach na Sali Hybrydowej Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-11 2020-03-20 11:00 --
AG.ZP.3320.7.20 Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-10 2020-03-30 11:00 --
AG.ZP.3320.8.20 Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-24 2020-02-05 11:00 --
AG.ZP.3320.89.19.20 Dostawa sprzętu do leczenia tętniaków i malformacji naczyniowych w CUN dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii oraz Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-16 2020-02-26 11:00 --
AG.ZP.3320.1.20 Dostawa opatrunków Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-13 2020-01-21 11:00 --
AG.ZP.3320.92.19 Dostawa sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-27 2020-02-03 11:00 --
AG.ZP.3320.91.19 Dostawa, wraz z montażem i instalacją, aparatury medycznej i wyposażenia dla sal zabiegowych i operacyjnych w nowo wybudowanym budynku kardiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-27 2020-02-03 10:00 --
AG.ZP.3320.87.19 Dostawa zastawek mechanicznych, zastawek biologicznych, protez aorty wstępującej z mechaniczną zastawką aortalną, pierścieni do plastyki zastawki trójdzielnej i mitralnej, protez aorty oraz zastawek aortalnych wprowadzanych drogą przezcewnikową (TAVI) dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-10 2020-01-14 11:00 --
AG.ZP.3320.86.19 Dostawa leków onkologicznych i leków z programów lekowych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-11-29 2020-01-07 11:00 --
AG.ZP.3320.82.19 Dostawa środków technicznych neurochirurgicznych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-11-29 2019-12-31 11:00 --
AGZP 3320.66.19 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-07 2019-12-23 11:00 --
AG.ZP.3320.74.19 Dostawa respiratorów Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-21 2019-11-04 11:00 --
AG.ZP.3320.67.19 Dostawa, wraz z montażem i instalacją, aparatury medycznej i wyposażenia dla sal zabiegowych i operacyjnych w nowo wybudowanym budynku kardiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-21 2019-11-25 11:00 --
AG.ZP.3320.73.19 Dostawa środków kontrastowych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-10-21 2019-11-21 11:00 --
AG.ZP 3320.65.19 Wykonanie usługi ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2903 Ubezpieczenia 2019-08-30 2019-10-02 11:00 --
AG.ZP 3320.64.19 Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i innych niezbędnych wyrobów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz sortera próbek Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg ograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-21 2019-09-26 11:00 --
AG.ZP.3320.21.19 Dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-20 2019-09-24 11:00 --
AG.ZP.3320.59.19 Dostawa bielizny jednorazowego użytku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-07-30 2019-09-12 11:00 --
AG.ZP.3320.58.19 Dostawa systemu monitorującego z centralą i kardiomonitorami Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-11 2019-08-21 11:00 --
AG.ZP.3320.57.19 Świadczenie usług pralniczych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-07-02 2019-08-06 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa